HOUSE X

บ้านทดลอง
  • อนาคตที่สะอาด,
  • อนาคตที่เย็นสบาย,
  • อนาคตที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่บัดนี้
Coral-Life คือผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองจริง เรามีหลักการว่า นวัตกรรมนั้นจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะได้ ทดลองและผ่านการทดสอบในระยะเวลาที่เหมาะสม เราได้สร้างบ้านจริงขึ้นมาหนึ่งหลังเพื่อทดลองนวัตกรรมของเราทั้งหมด House X ตั้งอยู่ริมถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพมหานคร ทีมงานของเราติดตั้งระบบของเราในบ้านทดลองที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ ก่อสร้างบ้านตามข้อกำหนดที่เข้มงวดโดยมีการเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงการออกแบบจนเราแน่ใจว่านวัตกรรมของเราใช้ได้ผลจริงและสามารถใช้ได้กับอาคารในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ สำนักงาน ร้านค้าปลีก โรงภาพยนตร์และหอประชุม หรือบ้านพักอาศัยส่วนตัวทุกรูปแบบและทุกขนาด

“อาคารทุกขนาด”

หลังจากการทำวิจัยและพัฒนาเป็นเวลา 3 ปีโดยเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับกับสถาบัน The Passive House Institute (PHI) ในเยอรมนี ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานที่ให้ประสิทธิภาพเรื่องอาคารประหยัดพลังงานที่ดีที่สุดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งบ้าน House X ของเราเป็นอาคารหลังแรกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวเลขต่างๆตลอด 3 ปี ตั้งแต่การใช้พลังงาน ค่าไฟฟ้า อุณหภมิ คุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่น PM2.5 ล้วนเป็นบทพิสูจน์ว่านวัตกรรมของเราใช้ได้ผลจริง ด้วยเหตุนี้เราจึงภูมิใจนำเสนอ House X เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า Coral-Life คืออะไร

“เศรษฐกิจสีเขียว”

HOUSE X เป็นบ้าน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยภายใน 200 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำและพื้นที่ใช้สอยแบบเปิดโล่งพร้อมพื้นที่รับประทานอาหารและห้องครัว จากข้อมูลสถิติในเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้อากาศเย็นสบายและสะอาดทั่วทั้งบ้านตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันทุกห้อง House X ใช้ไฟฟ้าปีละ 5,400 กิโลวัตต์-ชั่วโมงหรือเดือนละ 2,000 บาท ซึ่งน่าทึ่งมาก และเป็นสถิติที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ในพื้นที่ส่วนนี้ของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับบ้านสมัยใหม่แบบทั่วไปที่มีขนาดและการใช้งานใกล้เคียงกันจะมีการใช้ไฟฟ้าปีละ 32,400 กิโลวัตต์-ชั่วโมงหรือเดือนละ 10,000 บาท เมื่อพิจารณาเฉพาะข้อมูลทางการเงินจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่าการใช้เทคโนโลยี Coral-Life ถึงห้าเท่า อีกทั้งยังมีข้อดีอื่นๆ เมื่อใช้ระบบนี้ เช่น ความสะดวกสบายและสุขภาพที่ดีอย่างยาวนาน นอกจากข้อดีต่างๆ ดังกล่าวแล้วยังมีข้อดีเรื่องคือการเพิ่มสิทธิ์ในการสะสม “คาร์บอนเครดิต” อย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นทรัพย์สินที่ติดไปกับอาคารนี้ เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับการมีส่วนร่วมในการมุ่งสู่อนาคตของ “เศรษฐกิจสีเขียว”

“เป็นผู้นำด้วยการกระทำเป็นตัวอย่าง”