ลดปริมาณ BTU ได้ถึง 80%

นวัตกรรม
กับการลงมือทำ

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คำถามคือ ประสิทธิภาพกับอนาคต เทคโนโลยีทำความเย็นที่เราคุ้นเคยมาอย่างยาวนาน มีการเดินหน้าแบบไหน? ที่จริงแล้ว เราควรจะคิดถึงการใช้พลังงานควบคู่กับความสบายที่เราต้องการหรือเปล่า?
ธรรมชาติบนโลก เดินหน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ น้ำ ลม เราต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงพลังงานจากธรรมชาติเหล่านี้ วันหนึ่ง Coral Life หวังว่าจะสามารถสร้างเทคโนโลยีให้กลมกลืนกับพลังงานทุกอย่างจากธรรมชาติ

คืออะไร? จุดเริ่มต้นของ Coral Life คือการนำเอาปัญหาปัจจุบันมาเป็นจุดตั้งต้น เป็นไปได้ไหมที่จะทำให้สภาพแวดล้อมของเราดีขึ้น ในปี 2018 Coral Life ได้สร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้นเพื่อทดลองว่ามีส่วนไหนที่จะพัฒนากับปัญหาที่มีอยู่ เราพบว่าการคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กรอบอาคารที่สามารถป้องกันความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพสูง ด้วยการติดฉนวนกันความร้อนกับผนังอาคาร กระจกและเฟรมกันความร้อน การป้องกันอากาศรั่วไหล ระบบทำความเย็นและควบคุมคุณภาพอากาศที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงระบบ IOT ที่สามารถควบคุมและสั่งการอัตโนมัติ เพื่อจะตอบโจทย์ที่เราตั้งไว้

“กลไกการทำงานของธรรมชาติในระดับการใช้งานของมนุษย์”

รากฐานของ Coral Life คือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ

เย็นอย่างไร Coral Life ใช้ระบบทำความเย็นส่วนกลาง ที่สามารถลดปริมาณ BTU ได้ถึง 80% อากาศเย็นผ่านระบบที่ออกแบบให้กระจายไปในทุกห้องของบ้าน ให้เกิดระบบนิเวศน์ที่เย็นสบาย

ปกป้องอย่างไร สิ่งมีชีวิตล้วนต้องการปกป้องตนเองจากอันตรายภายนอกพร้อมทั้งปกป้องส่วน ประกอบภายในที่จำเป็นโดยไม่ให้สูญเสียออกไป โครงสร้าง ผนัง และหน้าต่างของ Coral-Life ได้รับการพัฒนาและติดตั้งอย่างละเอียดเพื่อสร้างการรองรับต่อทุกสภาพอากาศ

สะอาดอย่างไร การหายใจที่หยุดไม่ได้. มันจะไม่สมบูรณ์หากอากาศที่หายใจไม่ได้ถูกป้องกันจากมลพิษ ระบบกรองอากาศของ Coral Life สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม

ฉลาดอย่างไร เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่ต้องการสมองในการสั่งการ เซ็นเซอร์และไมโครชิปของ Coral Life จะช่วยให้ระบบสามารถควบคุมตัวเองได้แบบอัตโนมัติสื่อสารข้อมูลถึงสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“The remedy to modern living.”