WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-6e1c9-30e60-2f69.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT COLLATION_NAME FROM information_schema.columns WHERE TABLE_SCHEMA = 'corall_wp' AND TABLE_NAME = 'wp_icl_strings' AND COLUMN_NAME = 'context'

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-6e1c9-30e60-2f6a.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Live the coral life – CORAL LIFE

ใช้ชีวิตแบบ CORAL LIFE

CORAL LIFE เป็นนวัตกรรมที่เอื้อมถึงได้และนำไปใช้ได้จริงสำหรับการใช้ชีวิต ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การขับเคลื่อนไปข้างหน้า แต่ยังเป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงในเรื่องการเผาผลาญพลังงานที่ไม่จำเป็น สุขภาพ มลพิษ และการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดมาตรฐานใหม่ในการใช้ชีวิต

  • การทำคุณภาพอากาศรอบตัวเราในชีวิตเมืองให้ปลอดมลพิษ ไวรัส และแบคทีเรีย กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นเส้นทางสู่อนาคตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสภาพแวดล้อมที่สะอาด
  • พื้นที่ในอนาคตนี้ สามารถควบคุมและจัดการตัวเองตลอดเวลาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่ร้อน ไม่หนาว แต่เย็นพอดีจนคุณไม่เคยมีคำถามว่าใช้เครื่องปรับอากาศหรือไม่ สภาพแวดล้อมที่สบาย
  • พื้นที่ในอนาคตนี้จะฉลาดประสานเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาทำงานร่วมกัน เพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี รวมไปถึงการเพิ่มผลประโยชน์สำหรับการลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน

“นวัตกรรมของระบบนิเวศน์ที่จัดการตัวเอง เหมือนนำระบบธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ให้มาอยู่รอบตัวเรา“

เป้าหมายของ Coral Life คือ การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ทุกคนใช้เวลาเยอะที่สุดใน 1 วัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ใช้ชีวิต พักผ่อน หรือ นอน พื้นฐานของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ต้องดีต่อธรรมชาติและมีความยั่งยืน อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น มลภาวะในบรรยากาศ เช่น PM2.5 คาร์บอนไดออกไซด์ แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะมีสถานะทางสังคมอย่างไร ทุกคนได้ยินปัญหาโลกร้อนกันทุกวัน แต่ปัญหานี้ยังคงเดินหน้าต่อไปและเร็วกว่าการแก้ไข

“สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น กี่ตาเห็น ไม่เท่าลงมือทำ”